İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TR
EN

AnasayfaSinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 07 Ekim 2012 tarih ve 28434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3763 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.

BÖLÜMLER :
Fakültemizde 3 Bölüm ve 11 Anabilim Dalı bulunmaktadır:

Temel İslam Bilimleri Bölümü

  • • Tefsir Anabilim Dalı
  • • Hadis Anabilim Dalı
  • • İslam Hukuku Anabilim Dalı
  • • Kelam ve İslam Mezhepleri Anabilim Dalı
  • • Tasavvuf Anabilim Dalı
  • • Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı
  • • Kur'an-ı Kerim'i Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim DalıFelsefe ve Din Bilimleri Bölümü

• İslam Felsefesi Anabilim Dalı
• Din Bilimleri Anabilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

• İslam Tarihi Anabilim Dalı
• Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı

Mezunlarımızın İstihdam Alanları

Fakültemiz mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar bünyesinde ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam ve müezzin olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma imkânına sahiptirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda ilahiyatçı unvanı ile çeşitli din hizmetlerini yürütebilmekte veya danışmanlık yapabilmektedirler.

Vizyonumuz

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, İslami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dinî ve ahlakî, meselelerde İslami-insani değerlere uygun çözümler üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkili ve saygın bir kurum olmak.

Misyonumuz

Genelde dinî ilimler, özelde İslâmî ilimler alanında uluslar arası standartlar çerçevesinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak; toplumsal sorumluluk alabilen, özgün düşünce üretebilen, ahlakî, kültürel ve sosyal bakış açılarını önemseyen, bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam Dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, katılımlı, özgüvenli ve nitelikli dinî ilimler uzmanı ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.
 Akademik Personel
Yeni Kampüs Alanı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kurum İç Değerlendirme Raporu
Akademik Takvim
Öğrenci Hizmetleri
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Akademi Radyo
Anaokulu
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016