Fakültemiz Kariyer Geliştirme Etkinlikleri Kapsamında, Öğrencilerimizin mezuniyet öncesinde kendilerini tanımalarını, kariyer seçeneklerini belirlemelerini, iş hayatında başarılı olmak için gerekli becerileri edinmelerini sağlamayı hedefleyen “Mezuniyet Sonrası Alternatif Kariyer Seçenekleri“ konulu seminer düzenlendi. Fakültemiz Konferans Salonunda gerçekleşen seminer, Fakültemiz Öğr. Gör. Sayın Kadir ZEYREK, Arş. Gör. Sayın Şengül ÖZDEMİR ve Arş. Gör. Sayın Merve TOPAL koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Sayın Öğr. Gör. Kadir ZEYREK’in konuşmasıyla başlayan seminerde Sayın ZEYREK, mezun öğrencilerimizin Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak öğretmen olabilmeleri için ne gibi bir yol izlemeleri, ne tür yeterliliklere sahip olmaları gerektiği konularına değindi. Bunun yanı sıra öğretmenlik mesleğindeki tecrübelerinden hareketle bu mesleği yürütürken karşılaşabilecekleri problemler ve bu problemlerle başa çıkarken nasıl bir yol izlenmesi gerektiğiyle ilgili tecrübe aktarımında bulundu.

Ardından Sayın Arş. Gör. Şengül ÖZDEMİR, öğrencilerimizin mezun olduktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapabilmeleri için gerekli donanımlar ve puan yeterlilikleri konusunda bilgiler verdi. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sahip olabilecekleri statü ve kariyer seçenekleri ile alakalı görüş ve önerilerini paylaştı.

Seminer kapsamında son olarak konuşan Sayın Arş. Gör. Merve TOPAL ise; öğrencilerimizin mezuniyetleri ardından YÖK’e bağlı üniversitelerde nasıl kariyer sahibi olabilecekleri, lisansüstü eğitim olanakları ve üniversite kadrosunda görev alabilme konularına değinerek, öğrencilerimize Akademik kariyer için gerekli koşulların neler olduğuyla ilgili bilgi ve tecrübe aktarımında bulundu.